MVM Jabalpur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo
Total Knowledge for Everyone
ʺLet us mould your children′s future and prepare them for leadership in the worldʺ

Transport Facilities


Own Buses: 0
Buses hired on contact basis: 0

Transportation List
Route.No. Main Stop PickUp point
1 BARELA CIVIL LINE, GORABAZAR, BILHARI, TILHARI, GOUR, SALIWADA, BARELA DHANPURI
2 KANCHGHAR BAI KA BAGICHA, BIMA HOSPITAL, CHUNGI CHOWKI, DR. BHATNAGAR, GHAMAPUR CHOWK, JAIL GATE, JHAMNADAS CHOWK, KANCHGHAR, KUTUB NAYALAYA, LALMATI DR. SOLANKI, MAIN CENTRAL JAIL, RAMKRISHNA ASHRAM, SAMDARIYA COLONY, SHUKLA HOTEL
3 ADHARTAL AGRICULTURE ADHARTAL, CHANDI DHAM, DHANI KI KUTIYA, J P NAGAR, KAMLA BHANDAR, KANCHANPUR, MAHARAJPUR, POWER HOUSE, RADDI CHOWKI, SINDHI CAMP, SUHAGI, VEHICAL MAHARAJPUR

Scope & Reach

1.97

ACRES LAND

517

STUDENTS

54

TOTAL STAFF

1993

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir Jabalpur
Maharishi Vidya Mandir - II
756, Siddha Bhawan, Napier Town
Jabalpur (482002) - Madhya Pradesh
: 0761 - 4004988 / 2411124
  : 9407107103
: mvmjabalpur2@mssmail.org